+84 902012777WHATSAPP

Cọc gỗ keo bóc vỏ

Cọc gỗ keo bóc vỏ mục đích sử dụng chống đỡ cây đô thị, chống đỡ hoặc làm giàn đỡ cây trồng nông nghiệp. Tuốt tròn, vót nhọn 1 đầu, không phun phủ bề mặt hoặc phun phủ dầu/ sơn bóng tự nhiên.

Danh mục: