+84 902012777WHATSAPP

Cọc gỗ keo lau dầu

Cọc gỗ keo lau dầu mục đích sử dụng chống đỡ cây đô thị, chống đỡ hoặc làm giàn đỡ cây trồng nông nghiệp. Tuốt tròn, vót nhọn 1 đầu, lau dầu màu.

Danh mục: