+84 902012777WHATSAPP

Cọc gỗ keo nhúng nhựa đường

Cọc gỗ nhúng nhựa đường mục đích sử dụng chống đỡ cây đô thị, chống đỡ hoặc làm giàn đỡ cây trồng nông nghiệp. Tuốt tròn, vót nhọn 1 đầu, nhúng nhựa đường đen.

Danh mục: