+84 902012777WHATSAPP

Tag Archives: Cây gỗ keo là gì

Cây gỗ keo là gì? Ứng dụng của cây gỗ keo

Cây keo lai

Cây gỗ keo là gì? Cây gỗ keo với đường kính từ 17-18 cm trở lên có giá cao hơn hẳn so với giá nguyên liệu dùng để sản xuất giấy. Acacia Wood chia sẻ sản phẩm liên quan để dùng gỗ keo bao gồm gỗ dán, ván dán cao cấp, gỗ xẻ dùng trong […]