+84 902012777WHATSAPP

Tag Archives: Kỹ thuật trồng cây keo lai

Kỹ thuật trồng cây keo lai

keo lai

Kỹ thuật trồng cây keo lai: Vườn giống lấy hom đặt gần khu nhân giống hom, đất có thành phần cơ giới nhẹ, dày trên 50cm, thoát nước. Cày bừa toàn diện 2 lần làm đất sạch, tơi mịn và phân luống. Cuốc hố 30x30x30cm, khoảng cách 0,8×0,4m. Bón lót mỗi hố 2kg phân chuồng […]