+84 902012777WHATSAPP

Tag Archives: Ứng dụng của gỗ keo

CÔNG DỤNG CỦA GỖ KEO

CÔNG DỤNG CỦA GỖ KEO Gỗ keo đã được sử dụng bởi các nền văn hóa khác nhau để sản xuất nhiều loại sản phẩm. Ở Hawaii, nó được tạo hình thành bát, ca nô và thậm chí là ukuleles, do sự cộng hưởng tự nhiên của nó. Ở Philippines, nó được sử dụng để […]